Försäljningsvillkor

1 Allmänna villkor
Samtliga priser gäller inklusive moms samt exklusive frakt. Vi reserverar oss mot eventuella feltryck för såväl priser samt produkt specifikationer.

2 Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, Eventuella prisjusteringar skall alltid godkännas av kund.

3 Betalningsvillkor
Betalning sker vi Svea Ekonomi och deras betalningsvillkor gäller samt kreditbedömningar

4 Leverans
1. Leveranser för privatperson sker normalt med Postens Postpaket.

2. Försändelser levereras endast inom Sverige.

3. Din beställning levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för postpaket.

4. Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du ej beställa varor med Hempaket.

5. Leveranstider kan varierar beroende på specifikationen på beställd produkt.

5 Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga order.

6 Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Rotakorn Electronics AB debiteras kostnad för frakt tur och retur samt en avgift på 500 kr inklusive moms för att täcka Rotakorn Electronics AB hanteringskostnader.

7 Transportskada (privatperson)
Transportskadad produkt skall omgående returneras till Rotakorn Electronics AB för åtgärd. Privatpersonen ombedes kontakta Rotakorn Electronics AB på telefon 0120-84600 och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Transportskadeärenden som inkommer till Rotakorn Electronics AB utan godkänt ytteremballage returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för åtgärd.

8 Konsuments ångerrätt
1. Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Rotakorn Electronics AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte förbrukningsvaror, datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

2. Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Rotakorn Electronics AB kundtjänst eller via telefon till Rotakorn Electronics AB 0120-84600 och uppge order- eller fakturanummer för att få ett tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Rotakorn Electronics AB står inte för returkostnaden vi tillbaka skickande av vara.

3. Varan skall förpackas väl i original emballaget. Vara skall vara oanvänd annars gäller ej ångerrätten.

9 Reklamation och garanti
1. Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall du reklamera till Rotakorn Electronics AB inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

2. Vid reklamation, kontakta Rotakorn Electronics AB:s kundtjänst via telefon 0120-84600 och uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten. Beroende på reklamationens natur kan vissa fel eller brister avhjälpas via Rotakorn Electronics AB:s eller tillverkarens support utan att behöva returnera varan. Vi retur av varan skickas den vidare till fabriken och det kan då uppstå viss leveranstid för att återfå den.

3. Om produkten inte fungerar vid uppackning skall varan omedelbart returneras, för utbyte eller kreditering enligt kundens önskemål. Anspråk kan aldrig göras senare än sju (7) dagar efter leveransdatum, vid retur skall produkten returneras komplett i nyskick, inklusive alla kartonger, drivruter, kablar, programvara och dylikt.

4. Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, så som CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

5. Reklamationer och garanti ges först när Rotakorn Electronics AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

10 Ansvar för fel
1. Rotakorn Electronics AB: s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Alina System AB åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompabilitet, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada.

2. Föreligger det fel som Rotakorn Electronics AB ansvarar för, åtar sig Rotakorn Electronics AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Rotakorn Electronics AB äger rätt att hänvisa direkt till tillverkaren eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för Rotakorn Electronics AB räkning avhjälpa fel i en vara.

Från och med: 22-02-2016Vänligen notera att produkterna kan skilja sig från bilderna  och vi kan inte garantera att produktinformationen är korrekt. Logos och trademarks tillhör respektive företag.
® Schenker Technologies GmbH 2016. Trademark Notice: Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.